Токенизация на активи с помощта на блокчейн

токенизация

Днешният свят, какъвто го познаваме е оформен от финансовите иновации. В момента сме изправени пред ново развитие, което вероятно ще бъде толкова революционно, колкото някога бяха въвеждането на акционерното дружество и фондовата борса: токенизацията на активи.

Иновациите в областта на финансовите технологии промениха облика на голяма част от света. По-специално, изобретяването на акционерното дружество и фондовата борса. Последиците от тези нововъведения, които доведоха до демократизиране на капиталовите пазари, все още се усещат и днес.

В близко бъдеще ще трябва да се справим с едно ново развитие, което вероятно ще бъде също толкова революционно, колкото и въвеждането на акционерното дружество и фондовата борса: токенизацията на активи. В бъдеще тази нова концепция помогне за създаването на по-ефективни и справедливи капиталови пазари.

Какво е токенизация и как работи?

Всъщност токенизацията започва още преди криптовалутите. Концепцията за токенизация съществува още от 70-те години на миналия век, като механизъм за защита на данните във финансовите услуги. Традиционните финансови компании прилагат токенизацията, за да защитят поверителна информация като финансови отчети, номера на кредитни карти и друга лична информация.

Днес токенизацията на блокчейна е процес, при който някаква форма на активи се превръща в токен. Този токен може да бъде преместван, съхраняван или записван в блокчейн. Това може да звучи малко абстрактно. Но нека да го обясним с по-прости думи. Токенизацията превръща стойността на даден обект като картина или недвижим имот в токен, с който може да се оперира на блокчейна.

Например Биткойн може да се разглежда, като токенизация на изчислителната мощност. Целта тук е да се разбере, че блокчейн е система и има структура, която позволява търговия с предмети, които не могат да бъдат лесно търгувани. Например, не можете да търгувате с изчислителна мощност без токенизация. Освен това тя има предимства пред традиционните спогодни на хартия по отношение на скоростта, отчетността и сигурността си.

Връзката с технологията на разпределената счетоводна книга

Най-общо казано, токенизацията е метод за защита на чувствителни данни чрез заместване на критични елементи от данни с буквено-цифров идентификационен код, наречен токен. Токенизацията може да се използва за създаване на цифрови изображения на активи. По този начин токенизацията на активи е нов процес, който позволява правата върху даден актив да бъдат преобразувани в цифрови токени.

Макар че самият процес е подобен на секюритизацията на активи, токенизацията използва убедително т.нар. технология на разпределената счетоводна книга (DLT), и по-специално блокчейн. Тази технология предлага пет основни предимства пред традиционните ИТ системи, които обикновено се използват от доставчиците на финансови услуги:

На първо място, DLT предлага на всички страни по-голяма прозрачност, тъй като за всички транзакции се използва идентична база данни, която може да бъде актуализирана само чрез ясно определен процес на консенсус.
Второ, новата технология предлага по-добра проследимост, тъй като всяка транзакция се записва и съхранява едновременно в голям брой възли и по този начин може да бъде проверена от всички участници по всяко време.
Наред с първите две характеристики DLT предлага и трето предимство, а именно подобрена сигурност. DLT е по-сигурна от традиционните методи за записване, тъй като трансакциите трябва да бъдат съгласувани, преди да бъдат записани, и впоследствие са неизменни.
Тези характеристики водят и до четвърто предимство на DLT: обикновено се повишава ефективността и бързината, тъй като до голяма степен се избягват хартиените процеси и човешките грешки.
Не на последно място, DLT намалява и разходите, тъй като процесите могат да бъдат рационализирани, а броят на участващите страни – намален.

Случаи на употреба на токенизацията – недвижими имоти

токенизация на недвижими имоти, човек с телефон и сгради

Подобно на много хора и вие искате да навлезете в сферата на недвижимите имоти. Но не разполагате със средства за закупуване на един имот, да не говорим за няколко. За ваше щастие, обаче някой вече е токенизирал един от имотите, от които се интересувате.

Представете си, че продавач създава сто токена на Етериум блокчейна, всеки от които представлява един процент собственост от неговата къща. Той оценява къщата си на 500 000 евро, като продава всеки токен за 5000 евро. Вие решавате да купите два токена. Притежавайки тези два токена, вие на практика държите доказателство, че притежавате два процента от въпросната къща.

Тъй като тези токени живеят в блокчейна на Етериум, можете да проследите произхода им или собствеността им до първоначалния собственик. Неизменността и прозрачността на блокчейна гарантират автентичността на собствеността на всеки, който притежава токените.

Недвижимите имоти не са само удобен пример. През 2018 г. на блокчейна на Ethereum беше токенизирана жилищна сграда на стойност 30 млн. долара. От тогава насам много други бизнеси в областта на недвижимите имоти също се обръщат към токенизация.

Лесно е да се разбере защо. Токенизирането на активи носи ползи за компаниите, които поемат тази крачка. На първо място, то внася ниво на ликвидност, което много активи преди не можеха да постигнат.

Да се върнем към примера с недвижимите имоти: Цената от 500 000 ерво значително ограничава броя на потенциалните купувачи на жилища. Като токенизира имота, продавачът отваря пазара за купувачи, които преди това не са могли да си позволят да участват. Вместо да се нуждаете от първоначална вноска от 100 000 евро, например можете да участвате само с 5000 евро (дори по-малко).

Ликвидността обикновено се повишава с появата на повече потенциални купувачи. Вероятно сте го чували и преди, но: блокчейн транзакциите премахват необходимостта от посредници, което води до по-ниски разходи и по-кратки срокове за изпълнение на сделките. Размяната на токени не се нуждае от документи или нотариуси, които обикновено са необходими за традиционните сделки с имоти.

Макар че токенизацията осигурява сходни предимства с други блокчейн реализации (прозрачност, сигурност и т.н.), тя все още не е перфектно решение. Токените още се намират в сива правна зона, което спира много физически и юридически лица да се включват активно.

Използване на токенизация при благородните метали

токенизация на злато

В продължение на много векове златото е било ценен актив и инвестиционно средство. Въпреки това, при пренасянето и съхранението на злато се сблъсквате с различни проблеми. Освен това голяма част от световното предлагане на злато е собственост на национални банки като резервни активи или на брокери, служещи като представители на единствените страни, които могат да продават злато директно на средни инвеститори.

Една от най-високите бариери за навлизане на пазара на благородни метали директно посочва високите минимални инвестиционни изисквания. Освен това затягането на международните разпоредби изисква и ефективно проследяване на металите от етапите на производство до клиентите по цялата верига на доставки.

От друга страна, по-големият брой участници на пазара би означавал необходимост от еволюция към многостранни сделки. С токенизацията поддръжката на атомни суапове и интелигентни договори би могла да осигури сигурен сетълмент в почти реално време на сложни многостранни сделки.

Забележителните примери за проекти, които осигуряват токенизация на благородни метали, включват Cache Gold (CGT), Pax Gold и DGLD. Тези проекти показаха възможността за увеличаване на справедливостта на пазарите на злато чрез въвеждане на незабавна ликвидност и незначителни такси.

Токенизацията в логистиката

токенизация в логистиката кранове и конктейнери на пристанище

Търсенето на отговори на въпроса „какви са случаите на употреба на токенизацията в реалния свят“ ще ви отведе до логистиката. Логистичният бранш е силно зависим от коносамента като метод за издаване на доказателство за собственост. Коносаментът обаче е свързан със забележителни несъответствия, като например забавяне на доставката или възстановяване на стоките при загуба или неправилно поставяне на коносамента.

Едно от обещаващите решения, които използват токенизацията за решаване на проблемите в традиционните методи, използвани в логистиката е компанията CargoX. Компанията използва отворена система, базирана на блокчейн на Етериум и е пригодена да работи точно както системата с токени. С новата система на CargoX превозвачът може да създаде Smart Bill of Lading, (умна товарителница) като използва своето приложение. След това превозвачът може да изпрати товарителницата към износителя. След като получи пари от вносителя, износителят може да прехвърли собствеността върху Smart Bill of Lading токена на вносителите. Впоследствие вносителят в получаващата страна може да заяви собствеността върху стоките, като покаже на превозвача токена. Дори само с този пример става ясно  как случаите на използване на токенизацията могат да трансформират областта на логистиката.

Токенизацията в обобщение

Токенизацията е метод, който превръща цифрова стойност в цифров токен. Токенизацията може да се използва като метод, който преобразува правата върху даден актив в цифров токен. Токенизацията много обещаваща, но все още нова технология, която има проблеми за решаване пред себе си. Един от тях е правната уреденост и установени закони за използването на технологията в реалния живот.

Често задавани въпроси за интелигентни договори

Вместо да защитава информацията чрез алгоритъм, който може да бъде разбит, системата за токенизация заменя чувствителните данни с произволно генерирани данни, които се съпоставят едно към едно във вашата среда. Оригиналната информация не се съдържа в токена и по този начин той не може да бъде превърнат обратно към формата с чувствителни данни. Това е особено добра степен на безопасност.

Има много активи, които могат да бъдат токенизирани и преместени в блокчейн:

  • финансови инструменти като акции и облигации
  • недвижими имоти
  • злато и дори
  • произведения на изкуството
  • Интелектуална собственост и др.

Може да изглежда, че токенизацията е по-малко уязвима от хакерски атаки, отколкото криптирането, но токенизацията има и някои недостатъци. За момента най-големият проблем, с който търговците обикновено се сблъскват при токенизацията е оперативната съвместимост със съществуващата система.

Най-общо казано, токенът представлява представяне на определен актив или стойност. В контекста на блокчейн технологията токенизацията е процесът на превръщане на нещо ценно в цифров токен, който може да се използва в блокчейн.
Никола Василев

Никола Василев

Никола е пътешественик с мисия: да опознае света и да го обедини чрез технологии и финанси. С техническа диплома от Амстердам той разбира не само тънкостите на блокчейн, но и глобалната перспектива, която той носи. Никола вярва, че Биткойн има потенциала да се превърне във валутата на един обединен свят. Когато не анализира крипто тенденциите, ще го откриете да пътува с раница на гърба до отдалечени места, като постоянно разширява възгледа си за света и неговите разнообразни култури. Бил е в над 60 страни.