Какво представляват интелигентните договори, още известни като Smart Contracts?

картинка умни договори онлайн момче и момиче ръкостискане

Какво е Smart Contract?

По принцип интелигентните договори (още наричани умни договори – от англ. Smart Contracts) са електронни договори, които се изпълняват на блокчейна и се основават на проста функция if-then. С нейна помощ те могат да изпълняват напълно автоматично. Подобно на класическия договор, за тази цел се определят условия и действия. Интелигентните договори се възползват от свойствата на блокчейна и са неизменни, прозрачни и не изискват посредник за сетълмент.

Умните договори, които се основават на блокчейн технологията, на практика позволяват автоматични договори. Такъв договор влиза в сила при настъпване на определени събития. В процеса на определяне на условия те не се нуждаят от човешки надзор. Това може да бъд доста практично за разработчици, които издават лицензи или разработват приложения.

Всичко започна с криптовалутата биткойн – децентрализирано, независимо от правителства средство за разплащане, което работи с помощта на мрежа от типа „peer-to-peer“. Голямото предимство на тази валута е фактът, че тя функционира напълно независимо от настоящата финансова система.
Вместо да се доверява на държавите и банките, както е в случая с гарантираната от държавата валута – например еврото или лева- потребителят на биткойн трябва да се довери само на сигурността на технологията. Това се гарантира от т.нар. блокчейн.

В блокчейна всяка трансакция първо се потвърждава от компютърна мрежа, а след това се съхранява като хеш на своя блокчейн. Това на свой ред се разпространява до всички свързани компютри с мрежата.

История на интелигентните договори

Интелигентните договори са предложени за първи път през 1994 г. от Ник Сабо, американски компютърен учен. През 1998 г. той изобретява виртуална валута, наречена „Bit Gold“ – цели 10 години преди изобретяването на биткойн. Всъщност за Сабо често се носят слухове, че е истинският Сатоши Накамото, анонимният изобретател на биткойн, което той отрича.

Сабо определя интелигентните договори като компютъризирани протоколи за трансакции, които изпълняват условията на даден договор. В своя документ Сабо предлага също така изпълнението на договор за активи, като деривати и облигации. Сабо пише: „Тези нови ценни книжа се формират чрез комбиниране на ценни книжа (като облигации) и деривати (опции и фючърси) по най-различни начини. Много сложни срочни структури за плащания вече могат да бъдат вградени в стандартизирани договори и да се търгуват с ниски трансакционни разходи благодарение на компютъризирания анализ на тези сложни структури.“

Интелигентните договори обаче придобиха най-голяма популярност с появата на Етериум, който използва езика Solidity за програмиране на своите договори. Биткойн също поддържа интелигентни договори, но за да се използват, трябва да се знае програмиране с opcode. Това прави използването на интелигентни договори на Биткойн блокчейн много ограничено.

Предимства на Smart Contracts спрямо класическите договори?

В сравнение с класическите форми на договори интелигентните договори предлагат няколко предимства. Те включват:

Сигурност на умните договори

Интелигентните договори се основават на блокчейн технологията и поради това са защитени чрез криптографски процедури за криптиране. Съответно никой не може да променя договорените условия на договора след това.

Ефективност

Програмирането на интелигентен договор отнема сравнително малко време. В процеса част от обработката се автоматизира. Класическите формуляри за договори са по-обемни както при създаването, така и при обработката им, така че автоматизацията води до пестене на време и разходи.

Надеждност на интелигентните договори

Правилно програмираните интелигентни договори почти напълно изключват пропуски в тълкуването на условията на договора. Освен това всички документи се документират в блокчейн, така че загубата им е невъзможна.

Независимост от трети страни

Поради децентрализираната натура на интелигентния договор не са необходими трети страни, като например банки или нотариуси. Вместо това блокчейнът поема валидирането на трансакцията. Валидността на договора зависи изключително от изпълнението на условията на договора.

Недостатъци на Smart Contracts спрямо класическите договори

Въпртеки предимствата на умните договори да са убедителни на пръв поглед, тяхната концепция все още не е напълно утвърдена. Следователно е възможно да възникнат и грешки при използването на програмите. Поради характеристиките на блокчейна вече извършените трансакции са неотменимо документирани в блокчейна. Поради това последваща корекция вече не е възможна.

Например през 2016 г. грешка в децентрализирана автономна организация (DAO) позволи кражбата на 50 милиона долара. Заради основната грешка разработчиците на блокчейна на Етериум трябваше да извършат актуализация, което доведе до хард форк, разклоняване на основния блокчейн. Прекият резултат беше криптовалутата Ethereum Classic, която се основава на разклонението на Етериум блокчейна.

Освен това не е невъзможно разработчиците да си оставят вратички в програмния код на договорите. Това обстоятелство показва, че не само основната блокчейн е от значение, но и че са необходими надеждни разработчици. Все пак можем да кажем, че недостатъци има, но те са добре компенсирани от потенциала на всичките предимства на интелигентните договори.

Случаи на употреба на умните договори

етериум блокчейн

Случаите на използване на интелигентните са буквално необятни. Поради това ще се фокусираме върху по-тесен набор от възможни случаи на употреба.

Недвижими имоти

Цифровите договори могат да определят и регулират отношенията между наемодател и наемател. Интелигентният договор може автоматично да намали или увеличи наема в зависимост от пазарната стойност на имота или споразумението в договора за наем.

Застрахователни компании

С помощта на интелигентни договори застрахователните компании могат автоматично да обработват искове и по този начин да намалят разходите си в дългосрочен план. Освен това така съответната информация за застрахователното събитие може да бъде документирана прозрачно и необратимо в блокчейн системата.

Веригата за доставки

Съвременните вериги за доставки са многопластови и включват няколко договарящи се страни. Освен производителя и неговите доставчици, веригата на доставки включва и посредници, производители и потребители. С помощта на цифровите договори договарящите се страни могат да си сътрудничат на обща основа. Още един плюс е това, че блокчейнът позволява прозрачно проследяване на продукта.

Лицензиране

Друга възможност за използване на интелигентни договори е издаването на софтуерни лицензи. С помощта на програмите разработчиците на софтуер могат да определят в договора, че софтуерът се заключва автоматично в случай на неоторизиран достъп.

Smart Contract: интелигентните договори в обобщение

Примерите показват, че интелигентните договори, базирани на блокчейн, са полезни навсякъде, където трябва да се сключват договори бързо и без заобикалки. Това включва както копроративни, така и договори между физически лица. Теоретично с тази технология биха били възможни и прозрачни избори. Понастоящем обаче, все още се налага да се посещават избирателни секции и да се подписват договори на хартиен носител.

Въпреки това технологията и практическото приложение са все още в начален стадий. Въпреки, че тя вече е налице, възможностите за употреба далеч не са напълно развити. Успехът на биткойн обаче доказа, че той по принцип работи и е сигурен. Единственото нещо е, че отговорните лица трябва да бъдат креативни в прилагането им, за да открият нови бизнес области или просто да пестят ресурси на вече съществуващите.

Често задавани въпроси за интелигентни договори

Не. Блокчейна на биткойн не е проектиран да осъществява умни договори. Но вече има втори слой приложения, като Sovryn, които разработват интелигентни договори върху биткойн блокчейна.

Интелигентните договори се използват в повечето съществуващи в момента мрежи за криптовалути и са отличителната и една от най-нашумелите характеристики на Етериум.

Други криптовалути, предлагащи интелигнтни договори са:

  • Кардано (ADA)
  • Тезос (XTZ)
  • Полкадот (DOT)
  • ЕОС (EOS)
  • Бинанс койн (BNB)
  • Солана (SOL) и др.

В мрежата на Етериум интелигентните договори отговарят за изпълнението и управлението на операциите в блокчейна, които се извършват, когато потребителите (технит адреси) взаимодействат помежду си.

Една от най-често срещаните употреби на интелигентните договори в момента е създаването на токени. Токенът е валута, базирана на блокчейн. Създателят може сам да определя стойността на валутата чрез интелигентния договор.