Токенизация на активи с помощта на блокчейн

токенизация

Днешният свят, какъвто го познаваме е оформен от финансовите иновации. В момента сме изправени пред ново развитие, което вероятно ще бъде толкова революционно, колкото някога бяха въвеждането на акционерното дружество и фондовата борса: токенизацията на активи.

Иновациите в областта на финансовите технологии промениха облика на голяма част от света. По-специално, изобретяването на акционерното дружество и фондовата борса. Последиците от тези нововъведения, които доведоха до демократизиране на капиталовите пазари, все още се усещат и днес.

В близко бъдеще ще трябва да се справим с едно ново развитие, което вероятно ще бъде също толкова революционно, колкото и въвеждането на акционерното дружество и фондовата борса: токенизацията на активи. В бъдеще тази нова концепция помогне за създаването на по-ефективни и справедливи капиталови пазари.

Какво е токенизация и как работи?

Всъщност токенизацията започва още преди криптовалутите. Концепцията за токенизация съществува още от 70-те години на миналия век, като механизъм за защита на данните във финансовите услуги. Традиционните финансови компании прилагат токенизацията, за да защитят поверителна информация като финансови отчети, номера на кредитни карти и друга лична информация.

Днес токенизацията на блокчейна е процес, при който някаква форма на активи се превръща в токен. Този токен може да бъде преместван, съхраняван или записван в блокчейн. Това може да звучи малко абстрактно. Но нека да го обясним с по-прости думи. Токенизацията превръща стойността на даден обект като картина или недвижим имот в токен, с който може да се оперира на блокчейна.

Например Биткойн може да се разглежда, като токенизация на изчислителната мощност. Целта тук е да се разбере, че блокчейн е система и има структура, която позволява търговия с предмети, които не могат да бъдат лесно търгувани. Например, не можете да търгувате с изчислителна мощност без токенизация. Освен това тя има предимства пред традиционните спогодни на хартия по отношение на скоростта, отчетността и сигурността си.

Връзката с технологията на разпределената счетоводна книга

Най-общо казано, токенизацията е метод за защита на чувствителни данни чрез заместване на критични елементи от данни с буквено-цифров идентификационен код, наречен токен. Токенизацията може да се използва за създаване на цифрови изображения на активи. По този начин токенизацията на активи е нов процес, който позволява правата върху даден актив да бъдат преобразувани в цифрови токени.

Макар че самият процес е подобен на секюритизацията на активи, токенизацията използва убедително т.нар. технология на разпределената счетоводна книга (DLT), и по-специално блокчейн. Тази технология предлага пет основни предимства пред традиционните ИТ системи, които обикновено се използват от доставчиците на финансови услуги:

На първо място, DLT предлага на всички страни по-голяма прозрачност, тъй като за всички транзакции се използва идентична база данни, която може да бъде актуализирана само чрез ясно определен процес на консенсус.
Второ, новата технология предлага по-добра проследимост, тъй като всяка транзакция се записва и съхранява едновременно в голям брой възли и по този начин може да бъде проверена от всички участници по всяко време.
Наред с първите две характеристики DLT предлага и трето предимство, а именно подобрена сигурност. DLT е по-сигурна от традиционните методи за записване, тъй като трансакциите трябва да бъдат съгласувани, преди да бъдат записани, и впоследствие са неизменни.
Тези характеристики водят и до четвърто предимство на DLT: обикновено се повишава ефективността и бързината, тъй като до голяма степен се избягват хартиените процеси и човешките грешки.
Не на последно място, DLT намалява и разходите, тъй като процесите могат да бъдат рационализирани, а броят на участващите страни – намален.

Случаи на употреба на токенизацията – недвижими имоти

токенизация на недвижими имоти, човек с телефон и сгради

Подобно на много хора и вие искате да навлезете в сферата на недвижимите имоти. Но не разполагате със средства за закупуване на един имот, да не говорим за няколко. За ваше щастие, обаче някой вече е токенизирал един от имотите, от които се интересувате.

Представете си, че продавач създава сто токена на Етериум блокчейна, всеки от които представлява един процент собственост от неговата къща. Той оценява къщата си на 500 000 евро, като продава всеки токен за 5000 евро. Вие решавате да купите два токена. Притежавайки тези два токена, вие на практика държите доказателство, че притежавате два процента от въпросната къща.

Тъй като тези токени живеят в блокчейна на Етериум, можете да проследите произхода им или собствеността им до първоначалния собственик. Неизменността и прозрачността на блокчейна гарантират автентичността на собствеността на всеки, който притежава токените.

Недвижимите имоти не са само удобен пример. През 2018 г. на блокчейна на Ethereum беше токенизирана жилищна сграда на стойност 30 млн. долара. От тогава насам много други бизнеси в областта на недвижимите имоти също се обръщат към токенизация.

Лесно е да се разбере защо. Токенизирането на активи носи ползи за компаниите, които поемат тази крачка. На първо място, то внася ниво на ликвидност, което много активи преди не можеха да постигнат.

Да се върнем към примера с недвижимите имоти: Цената от 500 000 ерво значително ограничава броя на потенциалните купувачи на жилища. Като токенизира имота, продавачът отваря пазара за купувачи, които преди това не са могли да си позволят да участват. Вместо да се нуждаете от първоначална вноска от 100 000 евро, например можете да участвате само с 5000 евро (дори по-малко).

Ликвидността обикновено се повишава с появата на повече потенциални купувачи. Вероятно сте го чували и преди, но: блокчейн транзакциите премахват необходимостта от посредници, което води до по-ниски разходи и по-кратки срокове за изпълнение на сделките. Размяната на токени не се нуждае от документи или нотариуси, които обикновено са необходими за традиционните сделки с имоти.

Макар че токенизацията осигурява сходни предимства с други блокчейн реализации (прозрачност, сигурност и т.н.), тя все още не е перфектно решение. Токените още се намират в сива правна зона, което спира много физически и юридически лица да се включват активно.

Използване на токенизация при благородните метали

токенизация на злато

В продължение на много векове златото е било ценен актив и инвестиционно средство. Въпреки това, при пренасянето и съхранението на злато се сблъсквате с различни проблеми. Освен това голяма част от световното предлагане на злато е собственост на национални банки като резервни активи или на брокери, служещи като представители на единствените страни, които могат да продават злато директно на средни инвеститори.

Една от най-високите бариери за навлизане на пазара на благородни метали директно посочва високите минимални инвестиционни изисквания. Освен това затягането на международните разпоредби изисква и ефективно проследяване на металите от етапите на производство до клиентите по цялата верига на доставки.

От друга страна, по-големият брой участници на пазара би означавал необходимост от еволюция към многостранни сделки. С токенизацията поддръжката на атомни суапове и интелигентни договори би могла да осигури сигурен сетълмент в почти реално време на сложни многостранни сделки.

Забележителните примери за проекти, които осигуряват токенизация на благородни метали, включват Cache Gold (CGT), Pax Gold и DGLD. Тези проекти показаха възможността за увеличаване на справедливостта на пазарите на злато чрез въвеждане на незабавна ликвидност и незначителни такси.

Токенизацията в логистиката

токенизация в логистиката кранове и конктейнери на пристанище

Търсенето на отговори на въпроса „какви са случаите на употреба на токенизацията в реалния свят“ ще ви отведе до логистиката. Логистичният бранш е силно зависим от коносамента като метод за издаване на доказателство за собственост. Коносаментът обаче е свързан със забележителни несъответствия, като например забавяне на доставката или възстановяване на стоките при загуба или неправилно поставяне на коносамента.

Едно от обещаващите решения, които използват токенизацията за решаване на проблемите в традиционните методи, използвани в логистиката е компанията CargoX. Компанията използва отворена система, базирана на блокчейн на Етериум и е пригодена да работи точно както системата с токени. С новата система на CargoX превозвачът може да създаде Smart Bill of Lading, (умна товарителница) като използва своето приложение. След това превозвачът може да изпрати товарителницата към износителя. След като получи пари от вносителя, износителят може да прехвърли собствеността върху Smart Bill of Lading токена на вносителите. Впоследствие вносителят в получаващата страна може да заяви собствеността върху стоките, като покаже на превозвача токена. Дори само с този пример става ясно  как случаите на използване на токенизацията могат да трансформират областта на логистиката.

Токенизацията в обобщение

Токенизацията е метод, който превръща цифрова стойност в цифров токен. Токенизацията може да се използва като метод, който преобразува правата върху даден актив в цифров токен. Токенизацията много обещаваща, но все още нова технология, която има проблеми за решаване пред себе си. Един от тях е правната уреденост и установени закони за използването на технологията в реалния живот.

Често задавани въпроси за интелигентни договори

Вместо да защитава информацията чрез алгоритъм, който може да бъде разбит, системата за токенизация заменя чувствителните данни с произволно генерирани данни, които се съпоставят едно към едно във вашата среда. Оригиналната информация не се съдържа в токена и по този начин той не може да бъде превърнат обратно към формата с чувствителни данни. Това е особено добра степен на безопасност.

Има много активи, които могат да бъдат токенизирани и преместени в блокчейн:

 • финансови инструменти като акции и облигации
 • недвижими имоти
 • злато и дори
 • произведения на изкуството
 • Интелектуална собственост и др.

Може да изглежда, че токенизацията е по-малко уязвима от хакерски атаки, отколкото криптирането, но токенизацията има и някои недостатъци. За момента най-големият проблем, с който търговците обикновено се сблъскват при токенизацията е оперативната съвместимост със съществуващата система.

Най-общо казано, токенът представлява представяне на определен актив или стойност. В контекста на блокчейн технологията токенизацията е процесът на превръщане на нещо ценно в цифров токен, който може да се използва в блокчейн.
етериум блокчейн

Какво е блокчейн технологията?

blockchain technology

Зависи кой питате какво е блокчейн, според някои това е е решение, което си търси проблем според други е най-важната технологична иновация в интернет, а защо не и в историята на човечеството.

Оригиналната блокчейн е децентрализираната счетоводна книга, която стои зад цифровата валута биткойн. Книгата се състои от свързани помежду си пакети от трансакции, известни като блокове (оттук и терминът блокчейн от блок и чейн (chain – от англ. верига)).

Какво е блокчейн?

Блокчейн, наричан понякога Distributed Ledger Technology (DLT), прави историята на всеки цифров актив непроменяема и прозрачна, чрез използването на децентрализация и криптографско хеширане.

Блокчейн е особено обещаваща и революционна технология, тъй като помага за ограничаване на риска и измамите и осигурява фронт за мащабиране на безброй приложения.

Блокчейн се състои от три важни понятия: блокове, възли и миньори.

Блокове

Мрежата на биткойн е свидетел на много трансакции. Поддържането на запис на тези транзакции помага на потребителите да проследят за какво е платено и от кого. Трансакциите, извършени през даден период от време, се записват във файл, наречен блок, който е в основата на блокчейн мрежата.

Един блок представлява „настоящето“ и съдържа информация за неговото минало и бъдеще. Всеки път, когато даден блок бъде завършен, той става част от миналото и отстъпва място на нов блок в блокчейн. Завършеният блок е постоянен запис на трансакциите в миналото, а новите трансакции се записват в текущия.

По този начин цялата система работи в цикъл и данните се съхраняват постоянно. Всеки блок се състои от записи на някои или всички скорошни трансакции и препратка към предходния блок, което заедно със системата за верификация peer-to-peer на Биткойн, прави практически невъзможно потребителят да подправи записаните по-рано данни за трансакциите.

Всяка верига се състои от множество блокове, а всеки блок има три основни елемента:

 • Данни на блока
 • 32-битово цяло число, наречено nonce. Номерът nonce се генерира на случаен принцип при създаването на блока, след което се генерира хеш за заглавието на блока.
 • Хешът е 256-битово число, свързано с nonce-a. То започва с много голям брой нули

Когато се създава първият блок от веригата, nonce генерира криптографския хеш. Данните в блока се смятат за подписани и завинаги свързани с nonce и хеша.

Възли

какво е блокчейн точки свързани в мрежа

Всяко устройство, свързано с блокчейн, може да се определи като възел, като примерите включват: сървъри, компютри, лаптопи, онлайн или настолни портфейли и мобилни телефони. Всички възли са свързани с блокчейна по някакъв начин и постоянно се актуализират взаимно с най-новата информация, която се добавя към блокчейна.

Възлите са критичен компонент на инфраструктурата на блокчейн. Те действат като допълнително потвърждение на главната книга и позволяват на всеки да преглежда прозрачно трансакциите или данните, извършвани или съхранявани в мрежата. Основните ползи от възлите са да гарантират, че данните, които се съхраняват в блокчейна, са валидни, сигурни и достъпни за упълномощени страни.

Целта на възлите е да поддържат надеждността на данните, съхранявани в блокчейна. Реалността е такава, че цялата история на блокчейн може да се съхранява с един-единствен пълноценен възел. Колкото повече възли има една блокчейн, толкова по-децентрализирана става тя и по този начин става по-устойчива на заплахи, като например сривове в системата или прекъсване на електрозахранването. Когато в блокчейн се добави нова част от данни (блок), даден възел ще съобщи блока на други възли в мрежата. Въз основа на валидността на новия блок и вида на възела, пълните възли могат да отхвърлят или приемат блока. Така след като новият блок бъде приет от възела, информацията се съхранява и записва върху вече съществуващите блокове.

В обобщение ролята на един възел е да:

 • да потвърждава нов блок
 • да съхранява и запазва историята на транзакциите на даден блок
 • актуализира други възли в блокчейна, за да гарантира, че всички възли разполагат с най-новата информация

Миньори

блокчейн миньори

Миньорите създават нови блокове във веригата чрез процес, наречен добив или копаене на биткойн.

В блокчейн всеки блок има свой собствен уникален код и хеш, но също така се позовава на хеша на предишния блок във веригата, така че добиването на блок не е лесно, особено в големите вериги.

Миньорите използват специален софтуер, за да решат невероятно сложния математически проблем за намиране на nonce, който генерира приет хеш. Тъй като nonce е само 32 бита, а хешът е 256, има приблизително четири милиарда възможни комбинации от nonce и хеш, от които да бъде намерена правилната. Когато това се случи, се казва, че миньорите са намерили „златния nonce“ и техният блок се добавя към веригата.

Промяната на който и да е блок по-рано във веригата изисква повторно изкопаване не само на блока, но и на всички следващи блокове. Ето защо е изключително трудно да се манипулира блокчейн технологията. Мислете за това като за „безопасност в математиката“, тъй като намирането на златни нонси изисква огромно количество време и изчислителна мощ.

Когато блокът е успешно изкопан, промяната се приема от всички възли в мрежата и миньорът получава финансово възнаграждение.

Видове блокчейн

Биткойн блокчейн

Оригиналната верига на биткойн бе пусната през януари 2009 г. Това беше софтуер с отворен код, което означава, че всеки можеше да проучи кода и да го използва повторно. И мнозина го направиха. В началото ентусиастите на блокчейн се стремяха просто да подобрят биткойн. Litecoin, друга виртуална валута, базирана на софтуера на биткойн, се стреми да предлага по-бързи транзакции.

Namecoin блокчейн

Един от първите проекти, които използваха кода на биткойн не само като валута, беше Namecoin. Проектът е система за регистриране на имена на домейни „.bit“. Традиционната система за управление на имена на домейни – тази, която помага на компютъра ви да намери нашия уебсайт, когато напишете – зависи от централна база данни. Активистите за свобода в интернет отдавна се притесняват, че този традиционен подход улеснява цензурата. Това е така, тъй като правителствата могат да изземат име на домейн, като принудят компанията, която отговаря за регистрацията му, да промени централната база данни. Правителството на САЩ е правило това няколко пъти, за да закрие сайтове, обвинени в нарушаване на законите за хазарта или интелектуалната собственост.

Namecoin се опитва да реши този проблем, като съхранява регистрациите на домейни .bit в блокчейн, което теоретично прави невъзможно за всеки, който не разполага с ключа за криптиране, да промени информацията за регистрацията. За да конфискува име на домейн .bit, правителството ще трябва да намери лицето, отговорно за сайта и да го принуди да предаде частния си ключ.

Етериум блокчейн

През 2013 г. стартъп, наречен Етериум, публикува документ, в който се описва идея, целяща да да улесни програмистите да създават свой собствен софтуер, базиран на блокчейн, без да се налага да започват от нулата. При това без да разчитат на оригиналния блокчейн на биткойн. През 2015 г. компанията пусна своята платформа за „интелигентни договори“ – софтуерни приложения, които могат да налагат изпълнение на споразумение без човешка намеса. Например, можете да създадете интелигентен договор, за да заложите на утрешното време. Вие и вашият партньор в хазарта бихте качили договора в мрежата на Етериум и след това бихте изпратили малко цифрова валута, която софтуерът по същество би държал в ескроу. На следващия ден софтуерът ще провери времето и след това ще изпрати на победителя печалбата му. Върху платформата са изградени редица „пазари за прогнози“, които позволяват на хората да залагат на по-интересни резултати, като например кой отбор ще стане шампион.

Ако софтуерът е написан правилно, не е необходимо да се доверявате на никого при тези транзакции. Именно това обаче се оказва голяма уловка. През 2016 г. хакер отмъкна етериум на стойност около 50 млн. долара, предназначена за демократизирана инвестиционна схема, при която инвеститорите ще обединяват парите си и ще гласуват как да ги инвестират. Грешка в кодирането позволи на все още неизвестно лице да се сдобие с виртуалните пари.

Блокверигите имат и някои други ограничения. Протоколите за сигурност позволяват на хората да се доверяват на блокчейн системи без централен надзор. От друга страна обаче, понякога те са са бавни и тромави за мащабиране. Етериум дава на разработчиците инструменти за писане на приложения, но технологията все още не може да се справи с високоразделителни графики на компютърна игра или с обема потребители, необходим, за съществуване на децентрализирана социална мрежа. Оттогава в крипто лабораториите се появиха десетки конкурентни проекти, всеки от които претендираше, че има нови технически решения на проблемите на Етериум. Самият Етеериум също работи по увеличаване на мащаба на своята технология.

Частни корпоративни блокчейни

Тази тромавост също така даде възможност за развитие на корпоративните блокчейн системи. Големи компании започнаха свои собствени експерименти с блокчейн. Много корпоративни експерименти включват „частни“ блокчейн вериги, които работят на сървъри в рамките на една компания и избрани партньори. За разлика от тях всеки може да стартира софтуер за биткойн или етериум на своя компютър и да преглежда всички трансакции, записани в съответните блокчейн мрежи. Но големите компании предпочитат да държат данните в собствените си ръце и избирателно да ги споделят публично. Частните блокчейн вериги са и значително по-бързи, защото не изискват интензивните протоколи за сигурност, като при Биткойн и Етериум. Технологични фирми като IBM и Intel предлагат частни блокчейн вериги на компании, които се интересуват от неща като например проследяване на доставки.

Блокчейн случаи на употреба

С нарастването на популярността на блокчейн много компании започнаха да използват технологията. И защо да не го направят? Блокчейн можете да използвате в различни случаи на употреба, като например веригата за доставки, здравеопазването, правителството, застраховането, банковото дело, недвижимите имоти и много други.

Чудите ли се вече кои компании използват блокчейн? Не е нужно да търсите повече, защото имаме списък с популярни компании, които използват блокчейн по много начини. И така, нека видим кои са тези компании.

Банковия сектор

Visa

Visa е една от компаниите с изминат дълъг път в блокчейн технология. По-рано през 2016 г., те представиха блокчейн платформа, която ще се занимава с платежни услуги между предприятия.

Очаква се Visa да започне да урежда трансакции с крипто партньори в USDC на Етериум блокчейн.

Barclays

Втората по големина банка в Обединеното кралство, Barclays използва блокчейн технологията за рационализиране на преводите на средства и процесите KYC (Know-Your-Customer). Нещо повече, те дори са подали заявки за патенти за тези две функции, така че е лесно да се каже, че определено работят по внедряването на технологията.

Веригата за доставки

Unilever

Unilever също е в списъка на компаниите, които използват блокчейн във веригата за доставки. В действителност Unilever в момента използва технологии за управление на своята чаена индустрия. С помощта на blockchain те ще проследяват всички свои транзакции във веригата за доставки.

Walmart

Walmart е блокчейн ентусиаст от дълго време. Всъщност компанията използва технологията на IBM за веригата за доставки – платформата Hyperledger Fabric, за да подсили веригата си за доставки. Освен това те планират да проследяват хранителните си продукти още от фермерите и да предлагат на клиентите си да проверяват произхода им, преди да купят дадена стока.

DHL

DHL е друга от големите компании, които използват блокчейн технологията. Заедно с Accenture те работят върху доказателство за концепция, за проследяване на фармацевтичните продукти от точката на произход до потребителя. В резултат на това компаниите най-накрая щемогат да се отърват от всякакви проблеми с фалшифицирането или подправянето на лекарства, с които се сблъскват всеки ден.

Застраховане

AIA Group

AIA Group също е една от големите компании, които използват блокчейн за целите на застраховането. Компанията стартира проект за банково-застрахователни решения с други партниращи банки. Тази платформа ще използва мощта на блокчейн и ще помогне за споделяне на документи и данни за полици в реално време по защитен канал.

MetLife

Друга от големите компании, използващи блокчейн технология, е MetLife. LumenLab е сингапурската инкубаторска компания на MetLife, която работи за създаването на Lifechain. С помощта на тази платформа можете да помогнете на близките си да установят дали починалият е имал застраховка или не, а при нужда автоматично да подадат заявление за застрахователно обезщетение.

AIG

Компанията American International Group или AIG е една от публичните компании, които използват блокчейн технология. Понастоящем тя си партнира с International Business Machines Corp за разработването на интелигентна застрахователна платформа. С помощта на платформата те ще могат да покрият всички сложни международни застрахователни проблеми.

Енергетика

Shell

Shell е една от енергийните компании, които използват блокчейн технологията в енергийния сектор. Заедно с техни партньори, Shell планира да използва блокчейн за търговия със суров петрол.

С помощта на платформата е лесно да се проследяват продуктите, заедно с насърчаването на прозрачността и предотвратяването на измами.

Siemens

Siemens също е друга компания, която инвестира в блокчейн. Освен това, компанията наскоро заяви, че иска да въведе иновации в енергийния сектор. Така или иначе, те също така планират да разширят решението и до услугите за производство на енергия.

Правителства

Дубай

Правителството на Дубай се стреми да създаде първия в света интелигентен град. За тази цел те създадоха правителствения офис Smart Dubai и работят с редица технологични компании, за да оптимизират бъдещия план на своя интелигентен град. За целта те използват и блокчейн.

Ел Салвадор

На 7-ми септември в страната влезе в сила закона за Биткойн. С него в Ел Салвадор биткойн, става основен платежен метод, за първи път на държавно равнище. Разбира се, всички преводи с биткойн в страната, ще бъдат извършвани с помощта на блокчейн. Не е ли това истински случай на използване?

Паричния орган на Сингапур

Паричният орган на Сингапур ръководи проект, базиран на блокчейн, който предлага плащания в различни валути в една и съща мрежа. Работейки с Temasek и J.P. Morgan, MAS планира да подобри цялостната ефективност на разходите на бизнеса в цялата страна. Понастоящем те все още го тестват за промишлени приложения.

Какво е блокчейн в обобщение?

Тъй като растящата екосистема от правни и регулаторни рамки поставя по-високи изисквания към организациите за осигуряване на по-добро управление, нараства необходимостта от надеждни механизми за защита на личните данни и неприкосновеността на личния живот. Нововъзникваща порода блокчейн решения ще използва инструменти за да създаде механизми, които свързват цифровите активи с физическия свят чрез автоматично инжектиране на външни данни в мрежите. Този подход намалява или дори елиминира зависимостта от въвеждането на данни от хора, което често е склонно към грешки и измами.

Блокчейн вече се използва за улесняване на управлението на самоличността и потенциално би могъл да помогне за поддържане на информацията за избирателите и за правилното функциониране на изборните процеси.

Блокчейн технологията също така има потенциала да предостави много по-бърза и по-евтина алтернатива на традиционните методи за трансгранично плащане. Обичайните разходи за парични преводи могат да достигнат до безумните 20 % от сумата на превода, но блокчейн би могъл да съкрати многократно разходите, в допълнение към гарантираните трансакции и скоростта на обработка в реално време.

Това е доста вълнуващо, нали?

Често задавани въпроси за това, какво е блокчейн и как работи

Въпросът за сигурността е от основно значение за биткойн още от самото му създаване. От една страна, самият биткойн е много труден за хакване и това до голяма степен се дължи на блокчейн технологията, която го поддържа. Тъй като блокчейнът постоянно се преглежда от потребителите на биткойн, хаквания или манипулация са почти невъзможни.

Биткойнът е криптовалута, а блокчейнът е разпределена база данни. Биткойн се захранва от блокчейн технологията, но блокчейнът е намерил много приложения извън Биткойн.

Блокчейн можете да използвате в различни случаи на употреба, като например веригата за доставки, здравеопазването, правителството, застраховането, банковото дело, недвижимите имоти и много други.

При публичната блокчейн решението за добавяне на трансакция във веригата се взема с консенсус. Това означава, че мнозинството от „възлите“ трябва да се съгласят, че трансакцията е валидна. Хората, които притежават компютрите в мрежата, са стимулирани да проверяват трансакциите чрез възнаграждения.

Какво е Proof of Work (PoW) консенсус механизма за доказателство за работа?

доказателство за работа

Задавате си въпроса: Какво е proof of work? Обясняваме го в тази статия. Днес никой не може да подмине биткойн и криптовалутите, а дори тези, които вече са се запознали по-отблизо с отделните монети, продължават да се натъкват на термини, които не са съвсем ясни.

Особено разликата между Proof of Work (PoW), Proof of Stake (PoS) и Proof of Importance (PoI) редовно предизвиква объркване. В следващите редове бихме искали да се спрем конкретно на тези термини и да ги обясним възможно най-просто и разбираемо.

По принцип това са протоколи, които са необходими за добив или генериране на криптовалути. Различните монети се генерират по различни начини – и колкото по-популярни стават виртуалните валути, толкова повече разработчици мислят за опростяване на тези методи и за насочването им в по-екологична посока.

Добре известно е, че добивът на биткойн изразходва много енергия, затова все повече фенове на криптовалутите търсят нови начини за генериране на монети.

Какво е Proof of Work (PoW)

Но сега да обясним какво означава доказателство за работа: Както знаете, биткойнът се добива. Миньорът трябва да реши криптографско изчисление, за да намери следващия блок. Трябва да се реши сложна аритметична задача или пъзел, състоящ се от много трудни поредици от числа. Ако тази задача бъде изпълнена, отговорните за нея миньори получават награда от един биткойн.

Чрез решаването на задачите транзакциите могат да бъдат валидирани в блокчейна и да се създават нови блокове. След като един миньор реши задачата, решението се проверява от всички останали миньори, за да се постигне консенсус. Този процес се нарича още Proof of Work или накратко PoW, a преведено на български – доказателство за работа.

Най-големите и най-известните криптовалути се основават на механизма за доказателство за работа. По този начин се добиват както Биткойн, така и Етериум. Въпреки че последният вече разчита и на Proof of Stake (доказателство за залог) след появата на Етериум 2.0. Различните монети обаче използват различен алгоритъм за PoS.

Приложение на Proof of Work

5 биткойн майнинг рига за доказателство за работа на блокчейна

Една от най-известните блокчейн вериги с PoW със сигурност е Bitcoin. Биткойн е създаден през 2009 г. и е пионер в областта на децентрализираните цифрови криптовалути. Към днешна дата биткойнът е категоричен лидер по пазарна капитализация.

Биткойн използва SHA-256 като хеш функция, а миньорите решават задачата да намерят хеш, който започва с определен брой нули. Трудността на добива се коригира на всеки 2016 блока. Времето за блок е сравнително дълго в сравнение с други блокчейн вериги – 1 блок на всеки 10 минути. Добивът на биткойни обикновено се извършва със специален хардуер – така наречените ASIC (Application Specific Integration Circuits).

Решаването на криптографски пъзели струва много енергия, а високото потребление на енергия често се посочва като един от основните проблеми на блокчейн с потекло. Това обаче не е толкова просто. Въпреки че потреблението е наистина високо и биткойн може дори да достигне годишното потребление на някои държави, голяма част от него идва от възобновяеми енергийни източници. За да се сведат до минимум разходите за енергия, минните центрове често се намират в региони с евтина електроенергия. Това се изразява най-често във водноелектрическа енергия или други възобновяеми ресурси. Примери са китайската провинция Съчуан, Исландия или Квебек в Канада, Русия и др. Добър плюс е, че в тези региони климата е и по-хладен, което изисква по-малко ресурси за охлаждане на техниката.

Proof of Work – 51% риск от атака

Според основната идея доказателството за работа се основава на силно разпределена изчислителна мощ между много участници в цялата система. Това трябва да гарантира стабилността и сигурността на мрежата. Това обаче е все по-малко валидно за биткойн, в частност. Поради постоянно растящата цена на биткойна и съответно нарастващата доходност на добива, броят на пуловете за добив значително се увеличи. Това крие опасност от т.нар. 51% атака. Ако един миньор притежава поне 51% от мощността за добив в мрежата за по-дълъг период от време, съществува риск от манипулиране на блокчейна, а оттам и на минали трансакции.

Освен това добивът на биткойни е не особено уверен от екологична гледна точка. Генерирането на един блок отнема около 10 минути. Списание Mainboard изчислява, че потреблението на енергия за една трансакция в мрежата се равнява на средното дневно потребление на енергия на 1,57 домакинства.

Тук идва доказателството за залог

От друга страна, протоколът Proof of Stake (PoS) е много по-прост и по-евтин. Поради тази причина Етериум обмисля преминаване към алгоритъма Proof of Stake.

Протоколът Proof of Stake (PoS) обаче облагодетелства онези участници, които притежават особено голям брой от съответната криптовалута. Например инвеститорите, които притежават 1000 долара в дадена криптовалута, могат да валидират десет пъти повече блокове, отколкото инвеститорите, които притежават само 100 долара в дадена криптовалута.

Накратко, основното е, че протоколът Proof of Work (PoW) е много по-енергоемък и скъпоструващ, поради което „добивът“ в страни с високи цени на електроенергията (напр. България) едва ли си заслужава.

При протокола Proof of Stake (PoS) инвеститорите трябва да имат предвид, че за различните криптовалути се изисква определен минимален брой монети, за да получат интерес. В крайна сметка протоколът Proof of Stake (PoS) се счита за значително по-енергийно ефективен, а в експертните среди – и за по-сигурен от концепцията Proof of Work (PoW).

Proof of Work – доказателство за работа: обобщение

Вероятно има по-добри механизми и алгоритми от доказателството за работа. Въпреки това алгоритъмът Proof of Work за доказване на работата е най-добре утвърден и най-добре защитен от атаки. Особено като се има предвид, че биткойн и блокчейн технологията зад него са все още сравнително млади. Високата цена също е фактор, който благоприятства консенсуса и възпира участниците в мрежата да използват ресурсите си в други блокчейн. Ето защо има големи шансове алгоритъмът на Proof of Work да продължи да се подобрява постоянно от разработчиците и недостатъците да бъдат отстранявани.

Често задавани въпроси за Proof of Work (PoW)

Криптовалути, базирани на протокола Proof of Work (PoW), са както Bitcoin, така и Етериум, Лайткойн и Монеро. Алгоритъмът Proof of Work (PoW) обаче има някои недостатъци.

Това са:

 • Биткойн
 • Етериум
 • Доджкойн
 • Лайткойн
 • Биткойн кеш
 • Етериум класик
 • Монеро
 • Zcash
 • СиаКойн
 • ДиджиБайт
 • Ерго и др

Доказателство за работа е алгоритъмът за консенсус, който е в основата на блокчейна на биткойн. Нарича се „доказателство за работа“, защото участващите възли (миньори) в мрежата на биткойн трябва да извършат някаква работа – обикновено чрез упражняване на изчислителна мощ.

Съществуват много алтернативи на „Доказателство за работа“ (PoW), като например хибридно доказателство за работа/залог (DASH), делегирано доказателство за залог (EOS), доказателство за авторитет (VeChain Coin), доказателство за важност (NEM Coin) и др.

bit

Биткойн: как работи криптовалутата

как работи биткойн лого
Какво е Биткойн? Как работи BTC? Как да започна?

Дефиниция: какво е Биткойн?

Какво е Биткойн – това e дигитaлнa вaлyтa и плaтeжeн мeтoд бeз пocpeдниĸ, като бaнĸи или цeнтpaлeн орган. Изпpaщaнeтo и пoлyчaвaнeтo ce ocъщecтвявa чpeз т.нap. блокчейн – пyбличнo дocтъпeн “тeфтep”, в ĸoйтo ce зaпиcвaт вcичĸи тpaнзaĸции. Биткойн е дигитална собственост и монетарна система, проектирана така, че никой да не може да я контролира. Докато фиатните пари (като лев, евро или долар) са обезпечени и регулирани от правителството, което ги емитира, Биткойн се захранва от peer-to-peer технология.

История на Bitcoin BTC

За да си отговорим на въпроса какво е Биткойн е добре да започнем с поглед назад към историята на криптовалутата. Биткойн бе пуснат на пазара през 2009 г. и се приема за първата криптовалута. Концепцията за блокчейн технологията е обсъждана в академични статии от десетилетия, но статията, озаглавена „Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System“, помага за стартирането на криптовалутата в реалността. Цената на един биткойн е нарасна значително от пускането му насам. Първият му обменен курс през 2009г. беше на стойност $1 за 1309 BTC, или $0.0008 за брой. През април 2011 г. цената достигна $1. Точно 10 години от тогава, отне на Биткойн до април 2021 г. да достигне рекордна цена, доближаваща се до $65 000. Но този път не беше извървян без препятствия.

 • 2009

  Началото

  Мрежата на биткойн започва да функционира, когато Сатоши Накамото изкопава блок № 0 на биткойн, известен като „генезисния блок“. Той е с награда от 50 биткойна, а в неговата база е вграден този текст: “The Times Jan/03/2009 Chancellor on brink of second bailout for banks.”

 • 2010

  Пица за 10 000 BTC

  2010: Ласло Ханиец предлага 10 000 биткойна от личния си запас на всеки, който може да накара две пици Papa John’s да се появят в дома му. Това беше първото в историята реално плащане с криптовалута за нещо с осезаема стойност – две големи пици на еквивалента на над половин милиард долара през 2021 г.

   

  2010

 • 2011

  Биткойн пробива $1

  Инвеститорите са разочаровани да разберат, че това е балон – първият от многото за Биткойн – и когато той се спуква, цените се сриват обратно до едноцифрени стойности.

 • 2013

  Волатилност

  Потенциалът на биткойна и възможността му за изключителна волатилност се реализират, когато в началото на 2013 г. той се търгува за $12 долара, а през ноември достига $1242 – колкото унция злато. От този момент нататък просто няма как да пренебрегнете Биткойн.

  2013

 • 2017

  Подемът на Биткойн

  Биткойн отново преминава границата от $1000 и започва подем, напомнящ дотком балона от 90-те години на миналия век. На 16 декември биткойнът достига невероятната стойност от малко под $20 000.

 • 2021

  Нови рекордни висоти

  Април 2021 г. – някои от най-големите и разпознаваеми компании в света приемат биткойн като форма на плащане. Можете да си купите Tesla с Биткойн и можете да го купувате, продавате и държите Биткойн в PayPal. Третото десетилетие на 21-ви век започва с Биткойн, който е в центъра на вниманието.

  2021

Как работи Биткойн?

как работи биткойн блокчейн

Какво е Биткойн и как точно работи се питат всички начинаещи. Всеки биткойн (търговски символ „BTC“, също срещан и „XBT“) е компютърен файл, съхраняван в цифров портфейл на компютър или смартфон. За да разберете как работи криптовалутата, е полезно да разберете тези термини и малко контекст:

Блокчейн:

Биткойн се захранва на мрежа с отворен код, известна като блокчейн, която създава споделена публична счетоводна книга. Всяка трансакция представлява „блок“, създавайки постоянен запис на всяка трансакция. Блокчейн технологията е в основата на повече от 10 000 криптовалути, всички от които са последвали на Биткойн.

Частни и публични ключове:

Биткойн портфейлът съдържа публичен и частен ключ, които работят заедно, за да позволят на собственика да инициира и подписва трансакции в цифров вид.

Публичен ключ

Понякога се стига до известно объркване, тъй като някои хора смятат, че адресът на биткойн портфейла и публичният ключ са едно и също нещо. Това не е така, но те са математически свързани. Адресът на биткойн портфейла е хеширана версия на вашия публичен ключ.

Частен ключ

В контекста на биткойн частният ключ е тайно число, което позволява да се харчат биткойни. Всеки биткойн портфейл съдържа един или повече частни ключове, които се записват във файла на портфейла. Частните ключове трябва да се съхраняват от собствениците им, така че да не бъдат достъпни публично. Най-ефективно с помощта на хардуерен портфейл.

Биткойн миньори:

Миньорите, или членовете на платформата peer-to-peer – потвърждават трансакциите с помощта на високоскоростни компютри, обикновено в рамките на около 10 минути. Съответно приблизително толкова време е нужно за да премине Биткойн баланса от този на изпращача в получателя на трансакцията.

Как да започна с Биткойн?

как да започна с биткойн

След като вече можете по-добре да си отговорите на въпроса какво е биткойн, ще разгледаме как да направите първите си стъпки към дигиталното злато. Всъщност Биткойнът никога не е бил толкова популярен, колкото днес. Вероятно и за това четете тези редове. Търсенето се увеличава, тъй като все повече хора разбират ползите и възможностите на криптовалутата. Това е ръководство за биткойн, което ще ви помогне да започнете работа с Биткойн. Какво е Биткойн? Защо трябва да използвате Биткойн? Как да започна с Биткойн? Къде мога да купя Биткойн? Ние ще отговорим на тези въпроси и ще обясним всичко, което трябва да знаете. Това е кратък преглед на цифровата валута, за да започнете бързо. Имаме прости инструкции стъпка по стъпка, а в края на ръководството ще ви помогнем да купите Биткойн незабавно. Има хора, които казват, че не използват Биткойн, защото не разбират основната технология Blockchain. Често срещано оправдание за това, че не започват да се занимават с нова технология. Лесно е да купите и използвате Биткойн и не е необходимо да разбирате технологията, за да я използвате (въпреки че това е плюс). Така беше и в началото на интернет. Днес обаче всички използват интернет, въпреки че не всички разбират технологията. Биткойн е тук, за да остане и е доказано, че технологията работи и е безопасна. Единственият въпрос е колко дълго ще чакате, преди да купите криптовалутата. Мислили ли сте да си купите Биткойн, но не сте го направили заради високата цена? Не сте сами. Не забравяйте обаче, че цената е била скъпа и при $10, $100 и $1000. Миналото представяне не е гаранция за бъдещите резултати. Но никога няма да има повече от 21 милиона биткойна. Ако купите само един биткойн, винаги притежавате повече от около 99,8% от населението на света. (Разбира се, можете да купите и по-малко от цял биткойн). Като начинаещ инвеститор имате два варианта за стартиране.

 • да закупите Биткойн от крипто борса и да го съхранявате в собствен портфейл за биткойн, за това обаче са ви нужни техчнически познания.
 • да закупите Биткойн на лицензирана платформа, която да се грижи за вашите койни вместо вас, без да е нужно да разбирате технологията в детайли

След подробен преглед на световните борси и брокери, победител стана etoro. На платформата има регистрирани над 20 милиона потребители, което я извежда на челно място сред всички крипто борси и платформи. Компанията набра популярност с тяхната CopyPortfolios (Копиране на търговия) – иновативен инструмент, който позволява на потребителите да копират сделките на други успешни търговци.

Победител
etoro лого
 • 94
 • Работещи разплащания с БГ банки
 • Лицензи за ЕС
 • Копиране на трейдъри
avatrade logo
 • 88
 • MT5 трейдинг акаунт
 • Копиране на трейдове
 • Без такси за депозит/теглене
бинанс лого
 • 90
 • Ниски такси за търговия
 • Карта с кешбек до 8%
 • Богат избор от криптовалути

Често задавани въпроси за Биткойн?

Всъщност могат да бъдат добити общо само 21 милиона биткойна. След като миньорите отключат този брой биткойни, предлагането ще бъде изчерпано завинаги. В момента има в обращение около 19 милиона.

Всеки има право да притежава Биткойн и това не е забранено. Реализирането на печалби от Биткойн трябва да бъдат съобразени с българското данъчно законодателство.

На теория това е възможно. Но мащаба интереса към актива е толкова голям, че на практика това е почти невъзможно.

Най-голям брой Биткойн от всички компании притежава MicroStrategy, в размер на 191 000 BTC.

Какво представляват интелигентните договори, още известни като Smart Contracts?

картинка умни договори онлайн момче и момиче ръкостискане

Какво е Smart Contract?

По принцип интелигентните договори (още наричани умни договори – от англ. Smart Contracts) са електронни договори, които се изпълняват на блокчейна и се основават на проста функция if-then. С нейна помощ те могат да изпълняват напълно автоматично. Подобно на класическия договор, за тази цел се определят условия и действия. Интелигентните договори се възползват от свойствата на блокчейна и са неизменни, прозрачни и не изискват посредник за сетълмент.

Умните договори, които се основават на блокчейн технологията, на практика позволяват автоматични договори. Такъв договор влиза в сила при настъпване на определени събития. В процеса на определяне на условия те не се нуждаят от човешки надзор. Това може да бъд доста практично за разработчици, които издават лицензи или разработват приложения.

Всичко започна с криптовалутата биткойн – децентрализирано, независимо от правителства средство за разплащане, което работи с помощта на мрежа от типа „peer-to-peer“. Голямото предимство на тази валута е фактът, че тя функционира напълно независимо от настоящата финансова система.
Вместо да се доверява на държавите и банките, както е в случая с гарантираната от държавата валута – например еврото или лева- потребителят на биткойн трябва да се довери само на сигурността на технологията. Това се гарантира от т.нар. блокчейн.

В блокчейна всяка трансакция първо се потвърждава от компютърна мрежа, а след това се съхранява като хеш на своя блокчейн. Това на свой ред се разпространява до всички свързани компютри с мрежата.

История на интелигентните договори

Интелигентните договори са предложени за първи път през 1994 г. от Ник Сабо, американски компютърен учен. През 1998 г. той изобретява виртуална валута, наречена „Bit Gold“ – цели 10 години преди изобретяването на биткойн. Всъщност за Сабо често се носят слухове, че е истинският Сатоши Накамото, анонимният изобретател на биткойн, което той отрича.

Сабо определя интелигентните договори като компютъризирани протоколи за трансакции, които изпълняват условията на даден договор. В своя документ Сабо предлага също така изпълнението на договор за активи, като деривати и облигации. Сабо пише: „Тези нови ценни книжа се формират чрез комбиниране на ценни книжа (като облигации) и деривати (опции и фючърси) по най-различни начини. Много сложни срочни структури за плащания вече могат да бъдат вградени в стандартизирани договори и да се търгуват с ниски трансакционни разходи благодарение на компютъризирания анализ на тези сложни структури.“

Интелигентните договори обаче придобиха най-голяма популярност с появата на Етериум, който използва езика Solidity за програмиране на своите договори. Биткойн също поддържа интелигентни договори, но за да се използват, трябва да се знае програмиране с opcode. Това прави използването на интелигентни договори на Биткойн блокчейн много ограничено.

Предимства на Smart Contracts спрямо класическите договори?

В сравнение с класическите форми на договори интелигентните договори предлагат няколко предимства. Те включват:

Сигурност на умните договори

Интелигентните договори се основават на блокчейн технологията и поради това са защитени чрез криптографски процедури за криптиране. Съответно никой не може да променя договорените условия на договора след това.

Ефективност

Програмирането на интелигентен договор отнема сравнително малко време. В процеса част от обработката се автоматизира. Класическите формуляри за договори са по-обемни както при създаването, така и при обработката им, така че автоматизацията води до пестене на време и разходи.

Надеждност на интелигентните договори

Правилно програмираните интелигентни договори почти напълно изключват пропуски в тълкуването на условията на договора. Освен това всички документи се документират в блокчейн, така че загубата им е невъзможна.

Независимост от трети страни

Поради децентрализираната натура на интелигентния договор не са необходими трети страни, като например банки или нотариуси. Вместо това блокчейнът поема валидирането на трансакцията. Валидността на договора зависи изключително от изпълнението на условията на договора.

Недостатъци на Smart Contracts спрямо класическите договори

Въпртеки предимствата на умните договори да са убедителни на пръв поглед, тяхната концепция все още не е напълно утвърдена. Следователно е възможно да възникнат и грешки при използването на програмите. Поради характеристиките на блокчейна вече извършените трансакции са неотменимо документирани в блокчейна. Поради това последваща корекция вече не е възможна.

Например през 2016 г. грешка в децентрализирана автономна организация (DAO) позволи кражбата на 50 милиона долара. Заради основната грешка разработчиците на блокчейна на Етериум трябваше да извършат актуализация, което доведе до хард форк, разклоняване на основния блокчейн. Прекият резултат беше криптовалутата Ethereum Classic, която се основава на разклонението на Етериум блокчейна.

Освен това не е невъзможно разработчиците да си оставят вратички в програмния код на договорите. Това обстоятелство показва, че не само основната блокчейн е от значение, но и че са необходими надеждни разработчици. Все пак можем да кажем, че недостатъци има, но те са добре компенсирани от потенциала на всичките предимства на интелигентните договори.

Случаи на употреба на умните договори

етериум блокчейн

Случаите на използване на интелигентните са буквално необятни. Поради това ще се фокусираме върху по-тесен набор от възможни случаи на употреба.

Недвижими имоти

Цифровите договори могат да определят и регулират отношенията между наемодател и наемател. Интелигентният договор може автоматично да намали или увеличи наема в зависимост от пазарната стойност на имота или споразумението в договора за наем.

Застрахователни компании

С помощта на интелигентни договори застрахователните компании могат автоматично да обработват искове и по този начин да намалят разходите си в дългосрочен план. Освен това така съответната информация за застрахователното събитие може да бъде документирана прозрачно и необратимо в блокчейн системата.

Веригата за доставки

Съвременните вериги за доставки са многопластови и включват няколко договарящи се страни. Освен производителя и неговите доставчици, веригата на доставки включва и посредници, производители и потребители. С помощта на цифровите договори договарящите се страни могат да си сътрудничат на обща основа. Още един плюс е това, че блокчейнът позволява прозрачно проследяване на продукта.

Лицензиране

Друга възможност за използване на интелигентни договори е издаването на софтуерни лицензи. С помощта на програмите разработчиците на софтуер могат да определят в договора, че софтуерът се заключва автоматично в случай на неоторизиран достъп.

Smart Contract: интелигентните договори в обобщение

Примерите показват, че интелигентните договори, базирани на блокчейн, са полезни навсякъде, където трябва да се сключват договори бързо и без заобикалки. Това включва както копроративни, така и договори между физически лица. Теоретично с тази технология биха били възможни и прозрачни избори. Понастоящем обаче, все още се налага да се посещават избирателни секции и да се подписват договори на хартиен носител.

Въпреки това технологията и практическото приложение са все още в начален стадий. Въпреки, че тя вече е налице, възможностите за употреба далеч не са напълно развити. Успехът на биткойн обаче доказа, че той по принцип работи и е сигурен. Единственото нещо е, че отговорните лица трябва да бъдат креативни в прилагането им, за да открият нови бизнес области или просто да пестят ресурси на вече съществуващите.

Често задавани въпроси за интелигентни договори

Не. Блокчейна на биткойн не е проектиран да осъществява умни договори. Но вече има втори слой приложения, като Sovryn, които разработват интелигентни договори върху биткойн блокчейна.

Интелигентните договори се използват в повечето съществуващи в момента мрежи за криптовалути и са отличителната и една от най-нашумелите характеристики на Етериум.

Други криптовалути, предлагащи интелигнтни договори са:

 • Кардано (ADA)
 • Тезос (XTZ)
 • Полкадот (DOT)
 • ЕОС (EOS)
 • Бинанс койн (BNB)
 • Солана (SOL) и др.

В мрежата на Етериум интелигентните договори отговарят за изпълнението и управлението на операциите в блокчейна, които се извършват, когато потребителите (технит адреси) взаимодействат помежду си.

Една от най-често срещаните употреби на интелигентните договори в момента е създаването на токени. Токенът е валута, базирана на блокчейн. Създателят може сам да определя стойността на валутата чрез интелигентния договор.